Logo PKK

Logo Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
Keterangan Umum :
Motto : Pemberdayaan Kesejahteraan Masyarakat
Bentuk : Akolade Melingkar Segi Lima
Tata warna : Biru benhur, Putih, Kuning, dan Hitam
Lukisan :
-  Bintang
-  17 butir kapas;
-  8 buah simpul pengikat;
-  45 butir padi;
-  Alokade melingkar;
-  Rangkaian Mata Rantai;
-  Lingkaran Putih
-  10 buah ujung tombak yang tersusun merupakan bunga
-  Seluruh unsur-unsur tersebut tergambar dalam ruang segi lima;
 
Makna :
17 butir kapas, 8 buah simpul pengikat, 45 butir padi melambangkan kemerdekaan RI dan kemakmuran;
- Alokade melingkar melambangkan wahana partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang memadukan pelaksanaan segala kegiatan dan prakarsa serta swadaya gotong royong masyarakat dalam aspek kehidupan dan penghidupan untuk mewujudkan Ketahanan Nasional;
Rangkaian Mata Rantai melambangkan masyarakat yang terdiri dari keluarga – keluarga sebagai unit terkecil yang merupakan sasaran Gerakan PKK;
Lingkaran Putih melambangkan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan;
10 buah ujung tombak yang tersusun merupakan bunga melambangkan gerakan masyarakat dalam pembangunan dengan melaksanakan 10 Program Pokok PKK dan sasarannya keluarga sebagai unit terkecil dalam.
 
Arti Keseluruhan :
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga ( PKK ) yang merupakan gerakan nasional untuk pembangunan keluarga, berazaskan Pancasila dan UUD 1945 dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, melakukan kegiatan yang terus menerus dan berkesinambungan untuk menghimpun, menggerakkan dan membina masyarakat untuk melaksanakan 10 Program Pokok PKK dengan sasaran keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat untuk mewujudkan keluarga sejahtera yang selalu hidup dalam suasana damai, aman, tertib, tentram, makmur dan sejahtera dalam rangka Ketahanan Nasional.
TP-PKK PEDULI COVID-19
Informasi
  • SEKRETARIAT
  • POKJA I
  • POKJA II
  • POKJA III
      Data tidak ada
  • POKJA IV
Polling
Bagaimana menurut anda website ini ?
89.8%
5.4%
0.6%
4.2%