Profil TPPKK SUMSEL


64x64
Lambang PKK

Lambang PKK adalah lambang sebagaimana yang ditentukan dalam Rakernas VI PKK Tahun 2005 yunto surat keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 1983.

 • Bentuk: Akolado melingkar segi lima memiliki arti Pancasila sebagai asas Gerakan  PKK. Bentuk ini terdiri dari gambar-gambar :
 1. Bintang
 2. 17 butir kapas, 8 simpul pengikat dan 45 butir padi.
 3. Akolade melingkar.
 4. Rangkaian mata rantai.
 5. Lingkaran putih dengan tulisan Pemberdayaan dan Kesejahteraan keluarga, berwarna hitam.
 6. 0 buah ujung tombak yang tersusun merupakan bunga.
 • Warna: Warna lambang terdiri dari:
 1. Warna dasar lambang adalah biru benhur.
 2. Warna kuning yang dimaksud adalah warna kunng emas, untuk:
 3. Gambar  Bintang.
 4. Gambar  Pad.
 5. Gambar  Rantai.
 6. Gambar  kelopak Bunga Kapas
 7. Gambar  Tangkai Padi dan Tangkai Kapas.
 8. Gambar Akolade Segilima.
Catatan:
Khusus yang dcetak logam warna kuning adalah kuning kunyit dan akolade segilima warna dasar logam.
 
Warna putih yang dimaksud adalah:

        a). Putih Perak untuk:
            (1) Gambar 10 ujung tombak dalam lingkaran paling dalam.
            (2) Gambar  akolade melingkar.
            (3) Gambar bunga kapas.
            (4) Delapan simpul pengikat tangkai padi dan kapas.
        b). Putih Kapas untuk:
            (1)    Lingkaran sebagai dasar tulisan Pemberdayaan dan kesejahteraan  Keluarga.
            (2)    Bunga kapas khusus yang dicetak pada logam.

 • Arti
Warna :
 1. Biru melambangkan suasana damai, aman, tenteram dan dejahtera.
 2. Putih melambangkan kesucian dan ketulusan untuk suatu tujuan dan itikad.
 3. Kuning melambangkan keagungan cita-cita.
 4. Hitam melambangkan kekekalan/keabadian.
Komponen :
 1. Segilima, melambangkan Pacasila sebagai dasar/asas Gerakan PKK
 2. Bintang melambangkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
 3. 17 butir kapas, 8 buah simpul pengikat, 45 butir pada melambangkan  kemerdekaan RI dan kemakmuran.
 4. Akolade melingkar, melambangkan wahana partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang memaduhkan pelaksanaan segala kegiatan dan prakarsa serta swadaya gotong royong masyarakat dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan untuk mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 5. Rangkaian Mata Rantai, melambangkan masyarakat yang terdiri dari keluarga-keluarga sebagai unit terkecil yang merupakan sasaran Gerakan PKK.
 6. Lingkaran Putih, Melambangkan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan.
 7. 10 buah ujung tombak yang tersusun merupakan bunga, melambangkan gerakan masyarakat dalam pembangunan dengan melaksanakan 10 Program Pokok PKK dan sasarannya keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat.

        Arti Keseluruhan:

Pemberdayaan dan Kesejahteran Keluarga (PKK) yang merupakan gerakan nasional untuk pembangunan keluarga, berazaskan Pancasila dan UUD 1945 serta bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, melakukan kegiatan yang terus menerus dan berkesinaranambungan untuk menghimpun, menggerakan dan membina masyarakat dengan melaksanaka 10 Program Pokok PKK dengan sasaran keluaga sebagai unit terkecil dalam masyarakat untuk mewujudkan keluarga sejahtera yang selalu hidup dalam suasana damai, aman, tertib, tenteram, makmur dan sejahtera dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

 


PollingBagaimana Pendapat anda tentang pelaksanaan PEMILU yang baru diselenggarakan kemarin ?

 

Statistik